Mgr. et Mgr. Linda JANKŮ

linda.janku@law.muni.cz

Narozena 1985. Absolventka Fakulty sociálních studií (obor Mezinárodní vztahy) a Právnické fakulty (obor Právo a právní věda) Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako asistentka a interní doktorandka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se zaměřuje na oblast mezinárodního humanitárního, uprchlického a trestního práva a vybrané aspekty mezinárodní ochrany lidských práv.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2013.)