V. Mezinárodní symposium Česká zahraniční politika

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. pořádá ve dnech 12.-13. listopadu 2013 v pořadí již V. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“.

Kdy: 12. - 13. listopadu 2013 od 9:00

Kde: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Černínský palác), Loretánské náměstí 5, Praha 1.

Odborné panely, které proběhnou v úterý 12. listopadu 2013:

Témata programu středy 13. listopadu 2013:


Program akce, pořádané s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, naleznete zde.

Pracovní jazyk: v úterý 12. listopadu 2013 je pracovním jazykem čeština, ve středu 13. listopadu 2013 bude zajištěno simultánní tlumočení angličtina/čeština.

RSVP: Zájemci o účast jsou z důvodu nezbytných bezpečnostních opatření při vstupu do budovy MZV žádáni, aby se na každý den registrovali zvlášť, a to na e-mail registrace@iir.cz nebo on-line nejpozději do pátku 8. listopadu 2013.