Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D.

jan.kyselak@unob.cz

Narozen 1962. Pracuje na Univerzitě obrany. Absolvoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v roce 1987, obor Vojenské pozemní stavitelství. Do roku 1994 působil na štábu civilní obrany okresu, do roku 2004 pak zastával různé pedagogické funkce na VVŠ PV ve Vyškově, kde se věnoval výuce v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent Katedry krizového řízení Univerzity obrany, kde v roce 2009 získal doktorát v oboru Ochrana obyvatelstva. Orientuje se zejména na oblast kolektivní ochrany, humanitární pomoci, přípravy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva apod. Podílel se a podílí na řešení řady projektů, např. projektu PRINCIP – Analyzátor výbušnin na mikrofluidním principu pro polní podmínky, projektu Laboratoř bezpečnosti a ochrany osob atd. Publikoval jak doma, tak i v zahraničí. Je autorem nebo spoluautorem řady studijních textů, pomůcek, odborných článků apod.

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2016.)