PhDr. Michal SMETANA

michal.smetana@fsv.cuni.cz

Narozen 1983, působí v rámci centra Deutsch Security Square na Institutu politologických studií FSV UK. V současnosti dokončuje doktorské studium mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu. Na FSV UK absolvoval magisterský obor Bezpečnostní studia (summa cum laude), kde dnes přednáší v několika magisterských kurzech. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje zejména na problematiku jaderných zbraní, včetně jaderného odstrašování, proliferace, jaderných norem, kontroly zbrojení a režimu NPT. V této oblasti publikoval několik odborných článků, nejnověji v impaktovaném časopise Bulletin of the Atomic Scientists (s O. Ditrychem). Jeho nová kniha (s N. Hynkem) na téma jaderné odzbrojení vyjde v roce 2015 v britském nakladatelství Routledge. Podílí se rovněž na výzkumu v rámci grantů Ústavu mezinárodních vztahů a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

(Kontaktní a životopisné údaje jsou platné k 15. červnu 2015.)