Národná a medzinárodná bezpečnosť 2014

Katedra bezpečnosti a obrany Akademie ozbrojených sil gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši pořádá 5. mezinárodní vědeckou konferenci "Národná a medzinárodná bezpečnosť 2014".

Konference se koná pod záštitou státního tajemníka Ministerstva obrany Slovenské republiky Ing. Miloša Koterce a náčelníka generálního štábu Ozbrojených sil Slovenské republiky genpor. Ing. Milana Maxima.

Kdy: 2.-3. října 2014

Kde: Akademie ozbrojených sil, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Bližší informace o konferenci jsou k dispozici zde.