Nekopejte do vlastních lidí: teorie řízení vojenských schopností

Bruce NEWSOME

Práce se zabývá otázkami řízení vojenských schopností s těžištěm v personálním managementu. Autor zdůrazňuje absenci teoretických pramenů ve sledované oblasti a některá východiska pro teorii lidských zdrojů v rozvoji vojenských schopností.

Article in PDF About the Author