Dr. Andrzej DAWIDCZYK

Katedra strategii, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa