Plk. prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI

Dziekan wydziału strategiczno - obronnego Akademii Obrony Narodowej, Warszawa