Plk. gšt. Ing. Radoslav ROTREKL

Ředitel odboru plánování sil – ZŘ SPS MO